Privacy- en cookiebeleid

Tiquarzo, Wuyts Tinne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze Privacy Policy, en die betrekking hebben op de webshop te vinden op de link https://tiquarzo.be
 
Contactgegevens
 
Tiquarzo
Wuyts Tinne
Wiekenhof 22
2870 Puurs-Sint-Amands
Tel: 0032 473261697
Email: info@tiquarzo.be
Ondernemingsnummer: 0883.668.020
BTW-nummer: BE 0883.668.020
 
Privacy
 
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt. Tiquarzo hecht veel belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan. Tiquarzo beperkt de verzameling aan persoonsgegevens tot enkel de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
-Voornaam en achternaam
-Bedrijfsnaam indien van toepassing
-Adres
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Verzendadres indien van toepassing
-IP-adres
-Betalingsgegevens
-Geslacht
-Geboortedatum
 
De persoonsgegevens worden op de volgende manieren bijgehouden en verwerkt:
 
-Door het afronden van uw bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de goede verwerking van uw bestelling. Indien noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling, kunnen wij ook contact met u opnemen;
-Door gegevens die u invoert in ons contactformulier. U bepaalt hierbij zelf welke gegevens u doorgeeft;
-Door inschrijving op onze maandelijkse nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over nieuwe producten, diensten en promoties. U bepaalt zelf of u hiervoor wenst in te schrijven. Eveneens is er ten allen tijde de mogelijkheid om hiervoor uit te schrijven via de link die wordt meegestuurd;
-Door cookies, nodig voor een vlotte werking van onze website;
-Voor het beheer van de website en het technische onderhoud hiervan werkt Tiquarzo samen met Webtica, Jeanty Dieter;
-Door samenwerking met Trustpilot, om u een uitnodiging te sturen voor beoordeling van onze webshop nadat u een bestelling bij ons plaatstte. Het staat u vrij deze beoordeling ja dan nee in te vullen;
-Als dat nodig is voor de dienst, kan Tiquarzo locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd;
-Google Analytics: wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes data die worden bewaard op uw computer of mobiele toestel via uw browser.
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Dit kan er echter voor zorgen dat de website niet optimaal werkt.
 
Bewaartermijnen
De persoonsgegevens zoals hierboven beschreven worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaart Tiquarzo uw gegevens nog maximaal één jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.
 
Beveiliging
Tiquarzo neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
-Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
-Tiquarzo maakt gebruik van beveiligde verbindingen TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding;
-Security updates van software & server.
 
Uw persoonsgegevens
U heeft het recht:
-op informatie en inzage van uw gegevens;
-op verbetering van persoonsgegevens;
-op verwijdering van uw persoonsgegevens;
-op beperking van de verwerking;
-van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
-uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm;
-uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Door deze regelmatig te raadplegen, blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.
 
Contact
Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent het  privacy- en cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door Tiquarzo, kan u contact opnemen via de boven vermelde contactgegevens.
 
 
Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 18/05/2020