Privacy- en cookiebeleid

Tiquarzo, Wuyts Tinne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze Privacy Policy, en die betrekking hebben op de webshop te vinden op de link https://tiquarzo.be/
 
Contactgegevens
 
Tiquarzo
Wuyts Tinne
Wiekenhof 22
2870 Puurs-Sint-Amands
Tel: 0032 473261697
Email: info@tiquarzo.be
Ondernemingsnummer: 0883.668.020
BTW-nummer: BE 0883.668.020
 
Privacy
 
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt. Tiquarzo hecht veel belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan. Tiquarzo beperkt de verzameling aan persoonsgegevens tot enkel de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 
-Voornaam en achternaam
-Bedrijfsnaam indien van toepassing
-Facturatie- en verzendadres
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-IP-adres
-Internetbrowser en apparaat type
-Betalingsgegevens
 
De persoonsgegevens worden op de volgende manieren bijgehouden en verwerkt:
 
-Door het afronden van uw bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de goede verwerking van uw bestelling.
-Door gegevens die u invoert in ons contactformulier. U bepaalt hierbij zelf welke gegevens u doorgeeft. Teneide op uw vraag te kunnen antwoorden, wordt wel gevraagd minimaal uw e-mailadres in te vullen;
-Door het eventueel aanmaken van een account, om uw bestellingen te kunnen opvolgen en gemakkelijker nieuwe bestellingen te kunnen plaatsen.
-Door cookies, nodig voor een vlotte werking van onze website;
-Voor het beheer van de website en het technische onderhoud hiervan werkt Tiquarzo samen met Webtica, Jeanty Dieter;
-Om u een uitnodiging te sturen voor beoordeling van onze webshop nadat u een bestelling bij ons plaatstte, werkt Tiquarzo samen met Trustpilot.
-Voor de verzending van uw bestelling werkt Tiquarzo samen met DPD. Enkel de gegevens noodzakelijk voor de goede verzending van uw bestelling en opvolging hiervan, worden hierbij doorgegeven.
-Voor het opmaken van facturen werkt Tiquarzo samen met Furora voor het gebruikt van het facturatieprogramma Facturalia. Enkel de gegevens noodzakelijk voor de opmaak van uw facturen worden hierbij doorgegeven.
-Als dat nodig is voor de dienst, kan Tiquarzo locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd;
-Tiquarzo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken, om zo een beter inzicht te krijgen voor eventuele verbeteringen aan de website.
 
Cookies
 
Cookies zijn kleine stukjes data die worden bewaard op uw computer of mobiele toestel via uw browser.
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Dit kan er echter voor zorgen dat de website niet optimaal werkt.
 
Bewaartermijnen
 
De persoonsgegevens zoals hierboven beschreven worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.
 
Beveiliging
 
Tiquarzo neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
-Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
-Tiquarzo maakt gebruik van beveiligde verbindingen TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding;
-Security updates van software & server.
 
Uw persoonsgegevens
 
U heeft het recht:
 
-op inzage in en toegang tot uw gegevens;
-op rechtzetting: verbetering, aanvullen of wissen van uw persoonsgegevens;
-om te worden vergeten: om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden;
-op beperking van de verwerking: recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken;
-om de toestemming in te trekken: het recht om u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens;
-op overdraagbaarheid: uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen;
– om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie wanneer u vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
 
Websites van derden
 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
 
Tiquarzo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Door deze regelmatig te raadplegen, blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.
 
Contact
 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent het  privacy- en cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door Tiquarzo, kan u contact opnemen via de boven vermelde contactgegevens.
 

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 12/01/2021